dissabte, 30 de juliol del 2022

Viure anys

 

Viure anys

 

Viure anys,
ens hauria de permetre
esmenar errors,
reparar els danys
que ens hem causat
per estimar-nos poc,
que ens han causat
per estimar de més.


Viure anys,
ens hauria de permetre
triar els records,
com un tresor
a preservar
quan ens fan bé,
a oblidar
quan ens fan mal.


Viure anys,
ens hauria de permetre
ensenyar als infants
que fer-se grans,
no és tenir més,
ni tenir menys,
simplement és
fer-nos més humans.